Oversikt over ledige vakter:
Tall i parantes er: antall besatt / Antall ønsket

 
  Type dugnad Nattvakt Formiddag Ettermiddag Kveld
Lørdag 25/3 Servering Mat-Telt for funksjonærer og rigg   1000-1400 (2/2)   
Rigging uteområder   1000-1500 (10/10)   
Søndag 26/3 Vakt NRK utstyr     1900-0100 (2/2)
Servering Mat-Telt for funksjonærer og rigg   1000-1400 (2/2)   
Rigging uteområder   1000-1500 (10/10)   
Mandag 27/3 Vakt NRK utstyr 0100-0800 (2/2)    1900-0100 (2/2)
Servering Mat-Telt for funksjonærer og rigg   0900-1330 (3/3)   
Kjøkken Tolga kulturhus - Vidarheim   0900-1300 (1/1)   
Rigging uteområder   0900-1600 (4/4)   
Tirsdag 28/3 Vakt NRK utstyr 0100-0800 (2/2)    1900-0100 (2/2)
Servering Mat-Telt for funksjonærer og rigg   0900-1330 (3/3)   
Kjøkken Tolga kulturhus - Vidarheim   0900-1300 (1/1)   
Rigg/klargjøring av salgsteder   0900-1300 (/3)   
Parkeringsvakter   0900-1400 (7/8)   
Renovasjon   1000-1400 (2/2)   
Onsdag 29/3 Vakt NRK utstyr 0100-0800 (2/2)    1900-0100 (2/2)
Løypevakt   0800-1400 (1/1) 1400-1900 (1/1)  
Start/Brikkekontroll   0900-1100 (3/3) 1100-1500 (8/8) 1500-1900 (10/10)
Servering Mat-Telt 0700-0900 (2/2) 0900-1330 (6/6) 1330-1800 (6/6) 1700-1930 (2/2)
Kiosksalg   0900-1330 (10/10) 1330-1800 (10/10)  
Servering inne på Sætershallen   0900-1330 (3/3) 1330-1800 (3/3)  
Kjøkken Tolga kulturhus - Vidarheim   0800-1500 (3/3)   
Transport / logistikk ( med varebil )   0800-1500 (3/3)   
Parkeringsvakter   0900-1900 (15/15)   
Renovasjon   0900-1900 (3/4)   
Tilsyn/Vakt garderober Gymbygget   1230-1600 (1/1) 1600-1930 (1/1)  
Torsdag 30/3 Vakt NRK utstyr 0100-0800 (2/2)    1900-0100 (2/2)
Løypevakt   0800-1400 (1/1) 1400-1900 (1/1)  
Start/Brikkekontroll   0900-1500 (10/10) 1500-1800 (8/8)  
Servering Mat-Telt 0700-0900 (2/2) 0900-1330 (7/7) 1330-1800 (7/7) 1700-1930 (2/2)
Kiosksalg   0900-1330 (10/10) 1330-1800 (10/10)  
Servering inne på Sætershallen   0900-1330 (3/3) 1330-1800 (3/3)  
Kjøkken Tolga kulturhus - Vidarheim   0800-1500 (3/3)   
Transport / logistikk ( med varebil )   0800-1500 (3/3)   
Parkeringsvakter   0800-1700 (15/15)   
Renovasjon   0900-1700 (4/4)   
Tilsyn/Vakt garderober Gymbygget   1100-1430 (1/1) 1430-1800 (1/1)  
Fredag 31/3 Vakt NRK utstyr 0100-0800 (2/2)    1900-0100 (2/2)
Løypevakt   0800-1400 (1/1) 1400-1900 (1/1)  
Start/Brikkekontroll   0900-1400 (10/10)   
Servering Mat-Telt 0700-0900 (2/2) 0900-1330 (6/6) 1330-1800 (6/6) 1700-1930 (2/2)
Kiosksalg   0900-1330 (10/10) 1330-1800 (10/10)  
Servering inne på Sætershallen   0900-1330 (3/3) 1330-1800 (3/3)  
Kjøkken Tolga kulturhus - Vidarheim   0800-1500 (3/3)   
Transport / logistikk ( med varebil )   0800-1500 (3/3)   
Parkeringsvakter   0800-1600 (15/15)   
Renovasjon   0900-1600 (4/4)   
Tilsyn/Vakt garderober Gymbygget   1100-1400 (1/1) 1400-1800 (1/1)  
Lørdag 1/4 Vakt NRK utstyr 0100-0800 (2/2)    1900-0100 (2/2)
Løypevakt   0800-1400 (1/1) 1400-1900 (1/1)  
Start/Brikkekontroll   0700-0900 (4/4) 0800-1400 (10/10)  
Servering Mat-Telt 0700-0900 (2/2) 0900-1330 (6/6) 1330-1800 (6/6) 1700-1930 (2/2)
Kiosksalg   0900-1330 (10/10) 1330-1800 (9/10)  
Servering inne på Sætershallen   0900-1330 (3/3) 1330-1800 (3/3)  
Kjøkken Tolga kulturhus - Vidarheim   0800-1500 (3/3)   
Parkeringsvakter   0800-1600 (15/15)   
Renovasjon   0900-1600 (4/4)   
Tilsyn/Vakt garderober Gymbygget   0930-1500 (1/1)   
Søndag 2/4 Nedrigg / Opprydding   0900-1300 (/3)   
Rigging uteområder   0900-1600 (3/10)   
Tolga IL, NM 2023